اساسنامه

 

اساسنامه دفتر ارتباط با دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی همدان

مقدمه:

بیش از چهل سال است که دانشگاه علوم پزشکی همدان به تربیت نیروی متخصص در رشته‌های مختلف علوم پزشکی مشغول است. دانش آموختگان این دانشگاه علاوه بر دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و بهداشتی درمانی کشور، در اقصی نقاط دنیا در مراکز علمی، آموزشی و درمانی مشغول به کار و فعالیت بوده و بسیاری از آنها در طول زندگی شغلی و تخصص خود منشا اثرات قابل توجهی بوده و هستند. دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشكي همدان، بزرگترين گنجينه و سرمايه علمي و معنوي اين مركز و بالطبع كشور محسوب مي گردند و حفظ شأن و منزلت گنجينه هاي علمي كشور و بزرگداشت و تكريم جايگاه ارزنده آنان وظيفه اي بس مهم و خطير به شمار مي رود. دفتر ارتباط با دانش آموختگان دانشگاه برآن است تا با برقراری ارتباط دو سویه با دانش آموختگان خود در جهت تحقق اهداف ذیل گام بردارد:

1-    با ایجاد این شبکه و ارتباط دانش آموختگان با دانشگاه به عنوان یکی از باسابقه‌ترین مراکز آموزش و تربیت متخصصین رشته های مختلف علوم پزشکی در کشور، می‌توان از استعدادها، توان، تجربه، تخصص، نفوذ و اعتبار آنان در جهت توسعه بیش از پیش دانشگاه برخوردار گردید.

2-    اعتلا و ارتقا جایگاه دانشگاه در صدر این اهداف قرار دارد. دانشگاه علوم پزشکی همدان می‌تواند و باید از نفوذ و اعتبار دانش آموختگان خود که بعضی از آنها در معتبرترین مراکز علمی و تخصصی دنیا مشغول به کار و فعالیت هستند بهره بیشتری ببرد. ایجاد ارتباط علمی قویتر و گسترده تر با دنیا و تعامل با مراکز معتبر علمی کشور و جهان از طریق دانش آموختگان، زمینه مناسبی را برای بهره مندی دانشگاه از این تعامل فراهم می سازد.

3-    از جمله اهداف دیگر تشکیل این دفتر می توان به ایجاد ارتباط علمی بین اعضای رشته‌های مختلف دانش آموختگان دانشگاه و ایجاد زمینه ارتقا علمی، تکمیل دانش، تجربه و تخصص اعضا اشاره نمود. ایجاد کتابخانه، سایت علمی، برگزاری همایش های آموزشی، صنفی، فرهنگی از دیگر فعالیت هایی است که این دفتر می تواند به آن مبادرت نموده و از طریق آن به ایجاد زمینه های رشد و بالندگی اعضا کمک نماید.

4-    همچنین ارایه تسهیلات رفاهی و اجتماعی از دیگر اهداف این دفتر است. ایجاد باشگاه ویژه دانش آموختگان و استفاده از مراکز تفریحی، ورزشی، خدماتی، هتل ها و مانند آن از جمله این فعالیتها محسوب می گردد.

 

ماده اول- نام:

دفتر ارتباط با دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی همدان

 

ماده دوم- تعریف:

دفتر ارتباط با دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی همدان دفتری است که در حوزه ریاست دانشگاه علوم پزشکی همدان تاسیس خواهد شد و زیر نظر مستقیم رئیس دانشگاه اداره می‌شود. این دفتر، ارتباط دانش آموختگان و کانون های فرعی دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی همدان را با این دانشگاه ساماندهی می‌نماید.

 

ماده سوم- آدرس:

دفتر مرکزی در ساختمان شماره 4 (معاونت آموزشی) دانشگاه به آدرس چهار راه خواجه رشید، خیابان شریعتی ، طبقه دوم قرار دارد.

 

ماده چهارم- مأموریت:

مأموریت دفتر ارتباط با دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی همدان، برقراری ارتباط مستمر، دوسویه و مؤثر با دانش آموختگان دانشگاه می باشد. این دفتر با همکاری دفاتر فرعی در دانشکده ها حمایت و پشتیبانی از دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی همدان را بر عهده خواهد داشت.

 

ماده پنجم- اهداف:

1-    سازماندهی و تقویت رابطه بین دانش آموختگان با دانشگاه علوم پزشکی همدان

2-    بهره گیری از توان مادی و معنوی، تخصص، اعتبار، نفوذ و کفایت های علمی و عملی دانش آموختگان برای ارتقا سطح علمی، فرهنگی و موقعیت ملی و بین المللی دانشگاه علوم پزشکی همدان

3-    بهره مندی از توان، تخصص، اعتبار، نفوذ و کفایت های دیگر دانش آموختگان برای رفع مشکلات اعضای کانون که به نحوی نیازمند مساعدت می باشند.

4-    ایجاد ارتباط علمی، فرهنگی و عاطفی بین دانش آموختگان و دانشگاه

5-    فراهم ساختن شرایط حضور فعال و مثمرثمر اجتماعی اعضا از طریق قرار گرفتن در کنار یکدیگر و بهره مندی از استعداد و توان جمعی

6-     تشریک مساعی و انجام مشاوره با دانش آموختگان دانشگاه

7-    استفاده از پیشنهادات و نظرات دانش آموختگان به منظور ارتقاء کیفی برنامه های آموزشی و پژوهشی دانشگاه

8-    برگزاری کنفرانس ها، سمینارها و گردهمایی های علمی، فنی، فرهنگی و اجتماعی

9-    برقراری ارتباط با سایر کانون‌هایی که توسط دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی همدان تأسیس می‌گردد.

 

ماده ششم- موضوع فعالیت:

دفتر در راستای تحقق اهداف ذکر شده در ماده 5 نسبت به انجام فعالیت های ذیل اقدام خواهد نمود:

-         ایجاد مرکزی برای ثبت نام و نگهداری مدارک عضویت اعضا و کانون ها.

-         ثبت اطلاعات مربوط به هر یک از اعضا برای برقراری تماس سریع، ثبت توان، تخصص و تجربه افراد، بهره مندی از امکانات ارتباطی، مالی، اقتصادی، تجاری، درمانی مورد نیاز

-         فراهم ساختن مکانی جهت مراجعه اعضا و انجام تبادل اطلاعات و تجربیات

-         تشکیل دفاتر فرعی در دانشکده های تابعه استان ها، شهرستان ها، و کشورهای دیگر بر حسب مورد و نیاز

-         تاسیس انجمن ها، تعاونی ها و بنیادهای دانش آموختگان با مشارکت دانش آموختگان و اعضای هیئت علمی شاغل و بازنشسته

-         تسهیل روابط بین نمایندگان دانش آموختگان با سایر سازمانها، جهت انجام فعالیتهای علمی و آموزشی و پژوهشی مشترک و انجام تبلیغات لازم جهت معرفی دانش آموختگان نخبه جوان و پیشکسوت به جامعه از طریق رسانه های جمعی و ارتباطی دیگر

-         ایجاد زمینه برای تشکیل کانون‌های فرعی نظیر کانون دانش آموختگان دانشکده های زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی همدان و کانون دانش آموختگان هریک از دوره های تحصیلی، رشته های خاص و کانون های فرعی دیگر

-         فعالیت‌های خدماتی و رفاهی و فرهنگی نظیر تأسیس باشگاه، مراکز ورزشی و تفریحی ویژه اعضا، مانند تأسیس مراکز فرهنگی ویژه اعضا و غیره

-         تسهیل فعالیت‌های آموزشی و تخصصی مرتبط با رشته اعضاء طبق ضوابط موجود

-         تأسیس کتابخانه و پایگاه اطلاع رسانی الکترونیک و تسهیل استفاده از منابع مشابه دانشگاه برای اعضا

تبصره 1: کلیه فعالیت‌هایی که انجام آنها مستلزم کسب مجوزهای قانونی دیگر می باشد. پس از طی مراحل قانونی صورت خواهد پذیرفت.

 

ماده هفتم اعضا:

شرط عضویت در دفتر ارتباط با دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی همدان، گذراندن یکی از دوره های رسمی این دانشگاه در هریک از مقاطع تحصیلی است. (دوره‌های کوتاه مدت که منجر به اخذ Certificate می شوند نیز مشمول این ماده خواهد گردید.)

تبصره 2: اعضا هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان نیز هرچند دانش آموخته این دانشگاه نباشند عضو این دفتر محسوب می‌شوند.

تبصره 3: عضو افتخاری: در صورت موافقت و تایید رئیس دفتر یا رئیس دانشگاه این دفتر می‌تواند عضو افتخاری پذیرش نماید.

 

ماده هشتم- منابع مالی:

منابع مالی دفتر ارتباط با دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی همدان از محل هدایا، اعتبارات دانشگاه، کمک های اعضا و خیرین تأمین خواهد گردید. درصورت صلاحدید شورای دانشگاه، دفتر نسبت به اخذ حق عضویت از اعضا مبادرت خواهد نمود.

                 

ماده نهم تشکیلات:

تشکیلات دفتر ارتباط با دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی همدان شامل: رئیس دفتر، دبیر دفتر و سه کارشناس و دبیر دفتر دانشکده ها در هر دانشکده می باشد که با این دفتر همکاری خواهند داشت. 

 

ماده دهم رئیس و دبیر دفتر:

رئیس دفتر ارتباط با دانش آموختگان با حکم رئیس دانشگاه و دبیر دفتر نیز از سوی رئیس دفتر منصوب می‌شوند، همچنین رئیس دفتر می‌تواند یک نفر از اعضای هیئت علمی را به عنوان قائم مقام خود انتخاب نماید. رئیس و دبیران دفاتر ارتباط با دانش آموختگان دانشکده ها نیز از سوی رئیس هر دانشکده تعیین خواهد شد.

 

ماده یازدهم هزینه ها:

هزینه های دفتر مطابق برنامه های اعلام شده و در چارچوب آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه در پایان هرسال از سوی معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی دانشگاه تعیین و تأمین خواهد گردید.

 

ماده دوازدهم انتشارات:

دفتر می تواند انتشارات مکتوب و الکترونیک نظیر کتاب، مجله، خبرنامه، وبسایت در موضوعات مرتبط با فعالیت‌های دفتر و کانونهای فرعی داشته باشد. نظارت بر فعالیت انتشارات مذکور توسط دبیر دفتر انجام خواهد گرفت.

 

ماده سیزدهم: این اساسنامه در سیزده ماده و 3 تبصره تنظیم شده است.